کاربرد نقشه در طراحی داخلی

کاربرد نقشه در طراحی داخلی ، شکل های عوارض طبیعی یا مصنوعی زمین، نقشه های اجرایی ساختمان های بزرگ و کوچک یا طرح نقشه اشیای کوچک و بزرگ به مقیاس مناسب که با علائم قراردادی روی صفحه کاغذ یا فایل ترسیم شده است را نقشه مینامند.

بیشتر…

ضوابط و ایده های کلی طراحی شهری

ضوابط و ایده های کلی طراحی شهری اولین و اصولی ترین پیشنهادی که بر اساس نتایج این مطالعه می توان مطرح نمود مکان های بسیار با  ارزش و با اهمیتی هستند که به علت بی توجهی با مسائل و مشکلات آنچنان متعدد و پیچیده ای رو به رو می باشند.

بیشتر…

طراحی پارکینگ

طراحی پارکینگ پارکینگ های مرکز شهر باید به گونه ای طراحی شوند که کیفیت محیط بصری را افزایش داده و میزان تاثیر منفی آنها بر حرکت در میان کاربری های تجاری و نیز بین هسته مرکزی شهر و دیگر مراکز فعالیتی را به حداقل ممکن برسانند.

بیشتر…