لزوم احتیاج بیشتر به فضای تمیز در زمان کرونا

لزوم احتیاج بیشتر به فضای تمیز در زمان کرونا ابتدا بهتر است در مورد ویروس ها کمی بیشتر بدانیم، اینکه ویروس چیست؟ چه زمان ویروس ها ما را مورد حمله قرار میدهند؟ آیا ویروس ها قابل کنترل هستند؟ راههای مقابله با ویروس ها چیست؟ در صورت تماس مستقیم با ویروس بهترین تجهیزات برای استفاده چه تجهیزاتی است؟

بیشتر…

چرا استفاده از لباس ایزوله در حفظ سلامتی پرسنل در برابر ویروس کرونا موثر است؟

چرا استفاده از لباس ایزوله در حفظ سلامتی پرسنل در برابر ویروس کرونا موثر است؟ همانطور که میدانید مدتی است که جهان با ویروسی به نام کرونا دست و پنجه نرم میکند. تا آنجا که اکثر فعالیت های انسانی در سطح جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است و میتوان گفت که مختل کرده است. بیشتر…