معماری پیش از تاریخ (بخش اول)

معماری پیش از تاریخ (بخش اول)  پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره ی زمین را در حدود یک میلیون سال پیش میدانند و باستان شناسان حضور انسان در کره ی زمین را از روی ابزاری که میساخته تخمین میزنند.

بیشتر…

سرپوش اتاق تمیز

سرپوش اتاق تمیز از جمله ملزوماتی است که در اتاق تمیز و سایر فضاهای کنترل شده و مطابق با اصول GMP استفاده می شود. سرپوش کلین روم بسیار کاربردی و مهم هستند چرا که هم باعث ایمنی پرسنل و هم تولیداتی که در فضا انجام میشود، میشوند.

بیشتر…