نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن رنگ خاصیتی فقط دیدنی است که موجودیت خود را مدییون نور است و بی تردید هر آنچه که دیدنی است،دارای رنگ است،حتی اگر شفاف باشد و ما آن را بی رنگ بخوانیم و حتی اگر همه نور را جذب کند و ما آن را سیاه بنامیم.

مقدمه

همه ما کم و بیش پذیرفته ایم که رنگ میتواند یکی از شناسه های ظاهری اشیا و مواد باشد.در بعضی موارد تبدیل شدن رنگ به نشانه و نماد، آنها را تبدیل به نوعی ابزار ارتباطی برای انتقال مفاهیم و احساسات کرده است.گفتنی است که بیشتر صفات منتسب به رنگ ها، ساخته و پرداخته عادات فرهنگی انسان ها است که به مرور زمان در نهاد آنها رسوب کرده است.

شاید هیچ یک از ما قادر به توضیح دقیق اینکه چگونه زبان مادری را فراگرفته ایم نباشیم، اما همه میدانیم که فراگیری این زبان به ذلیل حضور و رشد در خانواده بوده است.درک اولیه ما از رنگ ها نیز این گونه است.درکی اجتماعی و یا حتی غریزی که سلیقه اولیه ما را شکل داده.اما این درک میتواند با شناخت علمی از رنگ ها کامل تر شده و منجر به تغییر نگرش ما از رنگ ها شود.

هدف اصلی سری مقالات کاربرد رنگ در معماری،چگونگی استفاده از رنگ و درک تاثیرات آن در طراحی های داخلی معماری است.بزرگترین چالش در گزینش رنگ توانایی پیش بینی درست از آن چیزی است که پس از رنگ آمیزی نتیجه خواهد داد.ایجاد انرژی و انگیزه و نیز به وجود آوردن حس نظم یا بی نظمی از جمله تاثیرات انتخاب درست در رنگ آمیزی فضا است.

رنگ میتواند فضاهای داخلی را هماهنگ کرده و حالتی رسمی یا غیر رسمی به آن بخشد و یا حتی میتواند سرد و گرم بودن فضا را مشخص کند.چنانچه رنگ بتواند تمامی تاثیرات را هماهنگ و در ارتباط با یکدیگر به نمایش بگذارد، به آن معنی سات که تلاش ها برای انتخاب رنگ نتیجه بخش بوده است.

ویژگی و نسبت رنگ ها با هم(کاربرد رنگ در طراحی داخلی)

اولین ویژگی و نشانه رنگ، فام است که برای رنگ هایی چون آبی،زرد،قرمز که رنگ پایه محسوب میشوند.تصویر زیر چرخ رنگ است که طیف مرئی رنگ های پایه و رنگ های ترکیبی را نشان میدهد.گرچه که بین همه این رنگ ها بی نهایت رنگ وجود دارد اما استفاده از این روش درک مطلب را آسان تر میکند.

نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن

میزان روشنی هر رنگ

ویژگی دوم رنگ ها،مقدار روشنی یا تیرگی آن است.منظور از روشنی میل آن به سفید و تیرگی به منزله افزودن رنگ سیاه و میل آن به سیاهی است.

اشباع یا کروما

سومین ویژگی رنگ مربوط به شدت و ضعف و میزان خالص بودن آن میشود.کم رنگی یا پررنگی بستگی به اضافه شدن رنگ خاکستری دارد.تغییر روشنی منجبر به تغییر کروما نمیشود،بلکه فقط شدت و ضعف آن را تغییر میدهد.

نظریه رنگ و ویژگی های آن

بنابراین سه ویژگی فام ،کروما،روشنی میتواند معرف هر رنگی باشد.نظریه پرداز رنگ، آلبرت مانسل هر رنگی را بر اساس این سه مشخصه شرح میدهد .بنابر نظر او رنگ ها هر یک دارای سه مشخصه هستند که بر اساس آنها تشریح میشنود.

نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن

سایر اصطلاحات رنگ ها

تمام شدت و ضعف رنگ ها در ارتباط با مخلوط کردن رنگ سفید،سیاه و خاکستری است.

ته رنگ:مخلوط کردن رنگ با سفید

تیره یا سایه دار:مخلوط کردن رنگ با سیاه

سایه روشن:مخلوط کردن رنگ با خاکستری

نظریه رنگ و ویژگی های آن

دمای رنگ های مختلف

درچرخه رنگ هریک از رنگ ها از نظر سردی و گرمی از هم تفکیک میشوند.قرمز،نارنجی،زرد رنگ های گرم در چرخه و سبز،آبی،بنفش ،رنگ های سرد چرخه هستند .

نظریه رنگ و ویژگی های آن

چگونگی ترکیب رنگ ها

رنگ مرکب

وقتی دو رنگ اصلی مجاورهم، با هم مخلوط میشوند، رنگ ملایمی از آنها در چرخه رنگ به وجود می آید . به عنوان مثال رنگ های زرد و آبی رنگ سبز را به وجود می آورند . قرمز و زرد رنگ نارنجی و قرمز و آبی رنگ بنفش را ایجاد میکنند .
هنگامی که رنگ اصلی و ثانویه با هم ترکیب شوند رنگ سومی را به وجود می آورند که این رنگ ها عبارت است از:

(قرمز-نارنجی)(نارنجی-زرد)(زرد-سبز)(سبز-آبی)(آبی-بنفش)(بنفش-قرمز)

نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن

اجزای مهم در طراحی

میتوان از رنگ های جالب توجه و خیره کننده برای اجزایی چون ،کمدها،کابینت ها و درها استفاده کرد.

هماهنگی رنگ ها

مهم ترین نکته در مورد طراحی رنگ فضا این است که رنگ ها ویژگی ها و مشخصات مشترکی با هم داشته باشند.اگر با توجه به شباهت بین رنگ ها عمل کنیم،هماهنگی بین آنها را حفظ خواهیم کرد.خوشایند بودن رنگ ها نتیجه هماهنگی بین آنهاست.

رنگ ها و مدل های مختلف به کارگیری آنها در فضا

  • طرح های یکنواخت
  • طرح های یکنواخت با رنگ های سرد
  • طرح های یکنواخت با رنگ های گرم
  • طرح های تک رنگ
  • طرح های مشابه
  • رنگ های جدا از هم اما مکمل
  • رنگ های نامتعارف برای تاثیرگذاری ویژه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 1 = پنج