کاربرد نقشه در طراحی داخلی

کاربرد نقشه در طراحی داخلی ، شکل های عوارض طبیعی یا مصنوعی زمین، نقشه های اجرایی ساختمان های بزرگ و کوچک یا طرح نقشه اشیای کوچک و بزرگ به مقیاس مناسب که با علائم قراردادی روی صفحه کاغذ یا فایل ترسیم شده است را نقشه مینامند.

اهمیت نقشه

کاربرد نقشه در طراحی داخلی نقشه وسیله ای است که فرد فکر و نظر خود را به صورت ترسیم به دیگری القا میکند.بدون این وسیله که زبان فنی است متخصصان نمیتوانند ارتباط برقرار کنند. در صده بیست و یکم کوتاه شدن راه ها امکان جابه جایی با وسایل مختلف و ارتباط روز افزون ایجاب میکند که جوامع بشری بیشتر با هم در ارتباط باشند. به جز زبان محاوره فقط نقشه است که این ارتباط را آسان میکند. نقشه زبان گویای فنی منحصر به فرد دنیا است تمامی جوامع با هر زبانی که تکلم میکنند، فقط با زبان فنی نقشه با هم گفتگو و تبادل نظر میکنند و اهداف مشترک را اجرا میکنند.

دانش نقشه خوانی از خود نقشه مهم تر است، زیار در صورت عدم آشنایی به این زبان مهمترین و بهترین نقشه ها به کاغذ سفیدی تبدیل میشود.

جدول اطلاعات مربوط به نقشه عبارت است از:

 1. نام موسسه و ارگانی که نقشه ها را تهیه کرده است
 2. نام کارفرما
 3. نام کارگاه یا ساختمان
 4. موضوع نقشه
 5. تاریخ تهیه نقشه
 6. مقیاس نقشه
 7. نام طراح یا محاسب
 8. نام ترسیم کننده
 9. نام کنترل کننده
 10. شماره نقشه
 11. شماره سریال نقشه

در پاره ای از موارد حاشیه امتداد جدول سایر مشخصات یا یادداشت هایی نوشته میشود، مانند تغییراتی که در نقشه داده شده است با ذکر تاریخ، نام، امضا، و مهر مرجع یا افرادی که دستورات تغییر را داده اند.

کاربرد نقشه در طراحی داخلی

انواع نقشه

نقشه ها از نظر مقیاس و کاربرد :

 • نقشه های مقیاس کوچک: نقشه هایی هستند که مقیاس آنها از 600000/1 تا 75000/1 کوچکتر است.این نقشه ها برای بررسی های کلی و مطالعه حدود چهره تقریبی طبیعت به کار میروند یا در طرح های راهبردی، آمایش سرزمین و طرح های بزرگ ابنیه مانند جاده سازی، سد سازی و غیره استفاده میشوند.
 • نقشه هایی با مقیاس6000/1 و بزرگ تر برای آمایش سرزمین و طرح های وسیع مناسب هستند.
 • نقشه های به مقیاس 1000/1 ، 600/1 در طرح های عمرانی، خاکبرداری، تسطیح جاده، پل و غیره کاربرد دارند.
 • نقشه های 200/1، 100/1، 150/1، 25/1، 20/1، 10/1، برای نقشه های ساختمانی استفاده میشوند.
 • نقشه هایی با مقیاس بزرگتر برای معرفی جزییات اجزای ساختمانی و قسمت های کوچک و پیچیده مربوط به آن ترسیم میشوند.

کاربرد نقشه در طراحی داخلی

نقشه کاداستر

کاداستر نقشه دقیقی است که با هدف مشخصی از سرزمین برداشت میشود مانند کاداستر زمین شناسی که خصوصیات زمین منطقه ای را بخش بندی و معرفی میکند یا نقشه جنگل، آبخیزها و غیره. در بخش شهر و مالکیت و محدوده ها کاداستر را میتوان نقشه های ویژه دانست مانند، نقشه های حدود و تقسیمات کشوری، نقشه های مرزی.

نقشه های ثبتی

در ایران اغلب نقشه کاداستر را به نام نقشه ثبتی میشناسند که محدوده املاک، مالکیت ها و عوارض را به مقیاس مناسب معین میکند و از نظر حقوقی سندیت دارد.

نقشه های فنی ابنیه و ساختمان

این نقشه ها به تناسب وسعت طرح، با مقیاس متناسب از 500/1 ، 250/1 ، 200/1، 10/1 تهیه میشوند، که شامل نقشه پلان موقعیت، نقشه پلان مجموعه، نقشه پلان ساختمان، زیرزمین، طبقات و نقشه های فنی اجرای نماها و مقاطع و جزییات میشود.

نقشه های ساختمانی به شرح زیر است:

کاربرد نقشه در طراحی داخلی

نقشه های معماری

 • نقشه های موقعیت: این نقشه موقعیت زمین را از نظر جغرافیایی مشخص میکند.
 • نقشه های تپوگرافی:این نقشه اغلب دارای مقیاس است که به صورا منحنی تراز یا شبکه ارتفاعات با توجه به وسعت زمین، دقت در شناخت عوارض و طراحی معماری با مقیاس مختلف با تقاضای مهندس معمار تهیه میشود.
 • نقشه پیاده کردن طرح: در طرح های بزرگ که دارای ساختمان های متعدد هستند یا طرح های کوچک خاص مشخصات محل استقرار بنا با توجه به محورها یا نقاط شاخص مبنا معین میشود.با این نقشه پیاده کردن محورهای اصلی ساختمان انجام میگیرد.
 • نقشه طبقه زیرزمین: نقشه های سطوحی از ساختمان که زیر تراز زمین مجاور ساختمان باشد، زیرزمین نامیده میشود.به طور معمول این نقشه ها با مقیاس 100/1 ارائه میشوند.تراز کف زیرزمین ها با توجه به تراز 00 طبقه همکف مشخص خواهد شد.
 • نقشه طبقه همکف: سطحی که حداکثر20/1 متر از زمین مجاور ساختمان یا از سطح ورودی بالاتر باشد، طبقه همکف محسوب میشود. در نقشه ها ارتفاع سطوح همکف یک یا تمامی ساختمان های یک مجموعه 0.00 داده میشود.در کنار نقشه اختلاف ارتفاع این سطح با سطح مبنا درج خواهد شد.
 • نقشه طبقه یا طبقات، نقشه بام، نقشه نماها، مقاطع، نقشه جزییات و سایر نقشه هایی که برای معرفی و اجرای دقیق لازم است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− پنج = 3