تجهیزات اتاق تمیز

تاریخچه اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز نخستین اقدامات جهت ایجاد محیطی تمیز و عاری از آلودگی به قرن نوزدهم به اقدامات پزشک انگلیسی جوزف لیستر که برای نخستین بار ضد عفونی کردن ابزار جراحی را مطرح ساخت باز می گردد.اطلاعات بیشتر

بیشتر…

نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن رنگ خاصیتی فقط دیدنی است که موجودیت خود را مدییون نور است و بی تردید هر آنچه که دیدنی است،دارای رنگ است،حتی اگر شفاف باشد و ما آن را بی رنگ بخوانیم و حتی اگر همه نور را جذب کند و ما آن را سیاه بنامیم.

بیشتر…