چرا استفاده از لباس ایزوله در حفظ سلامتی پرسنل در برابر ویروس کرونا موثر است؟

چرا استفاده از لباس ایزوله در حفظ سلامتی پرسنل در برابر ویروس کرونا موثر است؟ همانطور که میدانید مدتی است که جهان با ویروسی به نام کرونا دست و پنجه نرم میکند. تا آنجا که اکثر فعالیت های انسانی در سطح جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است و میتوان گفت که مختل کرده است. بیشتر…

پارچه آنتی استاتیک

پارچه آنتی استاتیک بدون پرز در این مقاله قصد داریم کمی در مورد پارچه قابل اتوکلاو در فضاهای اتاق تمیز و آزمایشگاهی صحبت کنیم. در حال حاضر بسیاری از پارچه های موجود در بازار شاید از نظر ظاهری بسیار نزدیک به پارچه اتاق تمیز باشند اما از نظر کیفی و استاندارد پایین و غیر قابل استفاده در فضای کلینروم هستند.

بیشتر…

معماری در ایران

معماری در ایران سرزمین ایران پیش از ورود آریایی ها، اقوام و طوایف گوناگونی را در خود جای داده بود. اقوامی همچون: ماننا، لولوبی، گوتی، ایلامی، کاسی که هر یک دارای حکومت هایی بودند. آریایی ها پس از ورود با اقوام بومی، از نظر فرهنگی امتزاج پیدا کرده و بعدها تمدن های درخشان ماد و هخامنشی، پارت و ساسانی پدیدار گردیدند.

بیشتر…