دستمال تنظیف اتاق تمیز

دستمال تنظیف اتاق تمیز یکی از ملزوماتی که در اتاق تمیز و سایر فضاهای کنترل شده استفاده میشوند که باید دارای اصول و ضوابطی خاص و مطابق با اصول GMP باشد. ما در این مقاله قصد داریم در مورد ویژگی های دستمال تنظیف کلین روم توضیح مختصری دهیم.

بیشتر…