معماری پیش از تاریخ (بخش اول)

معماری پیش از تاریخ (بخش اول)  پیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره ی زمین را در حدود یک میلیون سال پیش میدانند و باستان شناسان حضور انسان در کره ی زمین را از روی ابزاری که میساخته تخمین میزنند.

بیشتر…