اتاق تمیز چیست و ویژگی محصولات آن چیست؟

اتاق تمیز چیست و ویژگی محصولات آن چیست؟ در این مقاله قصد داریم مفهوم اتاق تمیز و ویژگی محصولات آن را برای شما شرح دهیم.

مقدمه

لباس اتاق تمیز صرف هزینه های بالا برای طراحی و ساخت اتاق های تمیز با کلاس تمیزی متفاوت، بدون توجه به کیفیت ملزومات مصرفی به نحوی بی فایده خواهد بود مگر آنکه این منابع شناسایی شده و به نحوی موثر کنترل گردد. بیشتر…

همه چیز درباره طراحی اتاق تمیز

طراحی اتاق تمیز توجه به فضای داخلی مورد استفاده در اتاق تمیز و نحوه ی تقسیم بندی فضاها، نقش مهمی را در ساختار معماری آن بر عهده دارد. طراحی فضایی اتاق تمیز (کلین روم) با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیری از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد های مختلفی را در برگیرد.
بیشتر…