همه چیز درباره طراحی اتاق تمیز

طراحی اتاق تمیز یعنی توجه به فضای داخلی مورد استفاده در اتاق تمیز و نحوه ی تقسیم بندی فضاها که نقش مهمی را در ساختار معماری آن بر عهده دارد. طراحی فضایی اتاق تمیز (کلین روم) با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیری از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد های مختلفی را در برگیرد.
بیشتر…