سرپوش اتاق تمیز

سرپوش اتاق تمیز از جمله ملزوماتی است که در اتاق تمیز و سایر فضاهای کنترل شده و مطابق با اصول GMP استفاده می شود. سرپوش کلین روم بسیار کاربردی و مهم هستند چرا که هم باعث ایمنی پرسنل و هم تولیداتی که در فضا انجام میشود، میشوند.

بیشتر…

اتاق تمیزدر صنایع الکترونیک

اتاق تمیزدر صنایع الکترونیک  تحقیقات انجام شده در صنعت فن‌آوری اطلاعات بر روی علل توقف در اتاق‌ سرور و مراکزداده نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد،  این توقفات ناشی از وجود گرد و غبار و سایر آلاینده‌های موجود در هوا می باشد.

بیشتر…

طراحی اتاق تمیز

طراحی اتاق تمیز امری تخصصی و اصولی است ابتدا بهتر است بدانیم کلین روم یا اتاق تمیز یا clean room چه فضایی است. اتاق تمیز به محیطی گفته می‌شود که مقدار آلاینده های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد و در این فضاها به تولید ساخت و نگهداری میپردازند.

بیشتر…